Връщане на продукти

Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние: (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от сключен договор от разстояние)


Информация за поръчка


Информация за продукта и причина за връщане

Прочел съм и съм съгласен с Общи правила и условия