Декларация за поверителност

ВАЛПЕРС КОНСУЛТ ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.С удостоверение N:419061 фирмата е вписана в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри".